Documentatie

Benodigde documenten

Op de persoon
a. Paspoort dat nog minimaal zes maanden geldig is
b. Rijbewijs
c. Internationaal rijbewijs (ANWB)
d. Verklaring van dienstbetrekking
e. Visum voor Rusland (niet aan de grens verkrijgbaar) aan te vragen bij de Consulaire Afdeling van de Ambassade van Rusland in Den Haag, Laan van Meerdervoort 1, 2517 AA Den Haag, tel. 0703640780, fax -3658634 (zie ook hoofdstuk 18). Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur

Op het voertuig
a. Kentekenbewijs voor trekkend en getrokken voertuig
b. Certificaat van goedkeuring (voor TIR)
c. W.A.-verzekering. De groene kaart wordt erkend, mits geldig voor Rusland.
d. APK rapport
e. Indien van toepassing: ADR goedkeuringscertificaat

Op de lading
a. CMR-vrachtbrief, geheel ingevuld volgens de bepalingen van de CMR
b. Factuur
c. Documenten van voorafgaande Douane regelingen, bijvoorbeeld aangifte ten uitvoer, verklaring van de Russische douane vanwege accijnsgoederen (zie hoofdstuk 12, Douane)
d. TIR-Carnet (zie hoofdstuk 17, Diversen)
e. Oorsprongsverklaring
f. Landgebonden voorschriften
g. Productgebonden documenten/certificate Rijbewijs

Voor nadere informatie omtrent de in- en uitvoer van goederen, zie Douane- regelingen.

Transportvergunningen

De hierna genoemde vergunningen dienen bij de NIWO te worden aangevraagd.

Algemeen
Gewaarmerkte kopie communautaire vergunning (Eurovergunning).

Bilateraal en transitovervoer
Voor het vervoer naar, van en door Rusland is een Russische transportvergunning (ritmachtiging) vereist.
Deze transportvergunning is niet vereist voor:
a. wegvoertuigen waarvan het toegestane totaalgewicht in beladen toestand, met inbegrip van een aanhangwagen, niet meer bedraagt dan 6 ton, of wanneer het toegestane gewicht aan lading, met inbegrip van aanhangwagens, niet meer bedraagt dan 3,5 ton
b. het vervoer van goederen op onregelmatige basis, naar of vanuit luchthavens, in gevallen waarin luchtdiensten gedwongen worden omgeleid
c. het vervoer van voertuigen die zijn beschadigd of onklaar geraakt
d. het vervoer van medische voorzieningen, apparatuur en medicijnen voor noodsituaties, in het bijzonder naar aanleiding van natuurrampen en voor humanitaire doeleinden
e. het vervoer van kunstwerken en -voorwerpen, apparatuur en benodigdheden voor beurzen en tentoonstellingen
f. het vervoer van eigendommen, toebehoren en dieren naar of van theater-, muziek-, film- of
circusvoorstellingen, sportevenementen, beurzen of feesten, en van die welke bestemd zijn voor
radio-opnamen of voor film- of televisieprogramma’s
g. het vervoer van lichamen en as van overledenen
h. het vervoer van postzendingen
i. voertuigen voor technische assistentie bestemd voor de reparatie of het slepen van wegvoertuigen die onklaar zijn geraakt.

De bij e. en f. bedoelde uitzonderingen zijn uitsluitend van toepassing in gevallen waarin de lading wordt geretourneerd aan de Staat waar het wegvoertuig voor het vervoer is geregistreerd of wordt uitgevoerd naar een derde Staat.

Derdelandenvervoer
a. Toegestaan met de Russische transportvergunning, mits het andere land ook derdelandenvervoer toestaat
b. Vervoer onder dekking van een CEMT-vergunning is toegestaan. Voor CEMT-verhuisvervoer bestaan speciale vergunningen