Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Maten en gewichten
a. Hoogte ………………………………………………………………………………………4,00 m
b. Breedte ……………………………………………………………………………………..2,55 m
• koelvoertuig ………………………………………………………………………………. 2,60 m
c. Vrachtauto of aanhangwagen
• 2 assen, asafstand minder dan 1,00 m ………………………………………………………………….. 6,00 ton
• 2 assen, asafstand 1,00 m – 1,35 m ………………………………………………………………………… 7,00 ton
• 2 assen, asafstand 1,35 m – 1,65 m ………………………………………………………………………… 8,00 ton
• 2 assen, asafstand 1,35 m – 1,65 m, containerchassis …………………………………………….. 9,00 ton
• 2 assen, asafstand 1,65 m – 2,00 m ………………………………………………………………………… 9,00 ton
• 2 assen, asafstand meer dan 2,00 m ……………………………………………………………………. 10,00 ton
• voertuigen met 3 assen, afstand twee buitenste assen tot 2,00 m …………………………. 5,50 ton
• voertuigen met 3 assen, afstand twee buitenste assen 2,00-2,60 m ………………………. 6,50 ton
• voertuigen met 3 assen, afstand twee buitenste assen 2,60-3,20 m ………………………. 7,50 ton
• voertuigen met 3 assen, afstand twee buitenste assen 3,20-5,00 m ………………………. 8,00 ton
• voertuigen met 3 assen, afstand twee buitenste assen >5,00 m ………………………….. 10,00 ton
d. Vrachtauto1)
• met 2 assen en asafstand 3,00 m of meer …………………………………. 12,00 m ……………. 18,00 ton
• met 3 assen en asafstand 4,50 m of meer …………………………………. 12,00 m ……………. 25,00 ton
• met 4 assen en asafstand 7,50 m of meer …………………………………. 12,00 m ……………. 30,00 ton
e. Vrachtauto-aanhangwagencombinatie1)
• met 3 assen en asafstand 10,00 m of meer ……………………………….. 20,00 m ……………. 28,00 ton
• met 4 assen en minimaal 11,20 m of meer…………………………………. 20,00 m ……………. 36,00 ton
• met 5 assen en minimaal 12,20 m of meer ………………………………… 20,00 m ……………. 38,00 ton
f. Trekker-opleggercombinatie1)
• met 3 assen en asafstand 8,00 m of meer …………………………………. 20,00 m ……………. 28,00 ton
• met 4 assen en asafstand 11,20 m of meer ……………………………….. 20,00 m ……………. 36,00 ton
• met 5 assen en asafstand 12,20 m of meer ……………………………….. 20,00 m ……………. 38,00 ton
1) Maximaal toegestaan gewicht op bepaalde constructies, zoals bruggen of anders aan gegeven, met een as-afstand boven:
• 7,50 m 30,00 ton
• 10,00 m 34,00 ton
• 11,20 m 36,00 ton
• 12,20 m 38,00 ton
Bij overschrijding van de toegestane maten en gewichten wordt een heffing opgelegd.

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde
Geen uitstekende lading toegestaan.