Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen
Bij overschrijding van de maximummaten en -gewichten (ondeelbare lading) dient een verzoek
om ontheffing uiterlijk vijftien dagen voor aanvang transport te worden ingediend bij International Transportation Center, Polkovaya St.3 building 2, RUS-127018 Moscow, tel. en fax 007-(0)495-2217398, rosavtodor@gucmp.ru

Speciale voorschriften
Voor ADR en exceptioneel transport wordt de maximumsnelheid per geval bepaald.