Gevaarlijke stoffen

ADR
Ondanks het feit dat Rusland reeds in april 1994 het ADR-verdrag heeft ondertekend, worden nog steeds niet alle bepalingen van het ADR toegepast. Zo is voor het vervoer van, naar en door Rusland voor alle stoffen die in het ADR worden vermeld, onafhankelijk van gewicht en hoeveelheid, een speciale vergunning vereist. Deze moet tenminste drie weken vóór aanvang van het transport worden aangevraagd bij de bevoegde autoriteit. Informatie en contactgegevens zijn te raadplegen via de website van de Verenigde Naties http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm#Russia.