Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid

Binnen de bebouwde kom : 60 km/uur
Buiten de bebouwde kom  : 70 km/uur
• Op autosnelwegen            : 90 km/uur

Voor ADR en exceptioneel transport wordt de maximumsnelheid per geval bepaald.

Bijzondere regels
• Trams en bussen hebben altijd voorrang
• Geluidssignalen in de steden is verboden, behalve bij direct gevaar
• Brandblusapparaat en EHBO-doos verplicht

Aparte voorschriften bij weersomstandigheden
Sneeuwkettingen zijn niet verplicht, maar in het Oeral gebergte wel aanbevolen. Winterbanden zijn niet verplicht.

Parkeerplaatsen
Een overzicht van veilige parkeerplaatsen in dit land is opgenomen in de rubriek Services, TRANSPark op de website www.iru.org.

Pech onderweg
Noodnummers:
• Politie 102
• Brandweer 101
• Ambulance 103

Boetes

Boetes op overtredingen van de Russische wegenverkeerswet dienen door buitenlandse chauffeurs direct ter plaatse te worden voldaan. Als bewijs dat de boete is betaald, moet de chauffeur de kwitantie van de Staatsbank bij het douanekantoor aan de grens tonen. Indien betaling van de boete onderweg in Rusland niet mogelijk is, dient betaling ervan te geschieden aan de grens bij een van de kantoren van Sovinteravtoservice. Indien noch de kwitantie kan worden getoond, noch de boete aan de grens kan worden betaald, wordt het voertuig vastgehouden.